W kazdej chwili moga Panstwo zmienic swoje ustawienia dotyczace cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawien dotyczacych cookies oznacza, ze beda one zamieszczone w Panstwa urzadzeniu koncowym.
Dowiedz sie jak zmienic ustawienia

Menu


Witamy na stronie WZP

Witamy Państwa na naszej stronie.
Zajmujemy się sprzedażą miodu, parafarmaceutyków, kosmetyków i sprzętu pszczelarskiego.
Dokładamy wszelkich starań, aby zakupy u nas były udane, a klienci usatysfakcjonowani.

Gwarantujemy najwyższą jakość produktów.
Nasze miody, parafarmaceutyki jak i sprzęt pszczelarski pochodzą od polskich producentów z długimi tradycjami.
Służymy radą i pomocą przy zakupach naszych produktów, tak aby zadowolić nawet najbardziej wymagającego klienta.
Życzymy udanych zakupów :)


Zapraszamy na nasz Facebook https://www.facebook.com/wzplodz

oraz strone internetową

www.roslinymiododajne.com.pl

_________________

 

 

 

W DNIACH

14.04.2017 - 18.04.2016

01.05.2017 - 03.05.2017

15.06.2017 - 16.06.2017

14.08.2017 - 15.08.2017

01.11.2017 - 03.11.2017

SKLEP WZP w Łodzi będzie nieczynny

za utrudnienia serdecznie przepraszamy

 

Harmonogram imprez pszczelarskich

 

22-23.04.2017 r.

II Łódzka Konferencja Pszczelarska

pt. "Powitanie Wiosny w Pasiece"

Niniejsze szkolenie jest realizowane w ramach mechanizmu WPR "Wsparcie rynku produktów pszczelich" przy współudziale finansowym ARR

Miejsce: Sala Konferencyjna Urzędu Miasta w Brzezinach

ul. Sienkiewicza 16, Brzeziny

Harmonogram

 

22.04.2017

Wykładowca dr hab Aneta Strachecka z UP w Lublinie

8.00 - 9.00 - Rejestracja uczestników, czynny  catering (kawa, herbata)

9.00 - 9.30 - Oficialne otwarcie konfrencji

9.30 - 11.00 - Działania zwiększające odporność pszczół w tym szczególnie przeciw nosema cerane i innych chorób cz. I

11.00 - 11.30 - przerwa kawowa

11.30 - 13.00 - Działania zwiększające odporność pszczół w tym szczególnie przeciw nosema cerane i innych chorób cz. II

13.30 - 14.30 - przerwa obiadowa

14.30 - 16.00 - Działania zwiększające odporność pszczół w tym szczególnie przeciw nosema cerane i innych chorób cz. III


23.04.2017

Wykładowca dr Grzegorz Borsuk z UP w Lublinie

Powitanie wiosny w pasiece

9.00 - 10.00 - Msza Św. Dziękczynna w kościele pod wezwaniem Świętego Krzyża w Brzezinach przy ul. Kościuszki.

10.00 - 10.30 - Rejestracja uczestników, czynny catering (kawa, herbata)

10.30 - 12.00 - Żywienie pszczół i gospodarka pasieczna w -pogarszających się pożytkach

12.00 - 12.30 - przerwa kawowa

12.30 - 14.00 - Warroa - historia i teraźniejszość, wskazanie elementów gospodarki pasiecznej na bilogoiczne sposoby likwidacji roztocza

14.00 - 15.00 przerwa obiadowa

15.00 - 16.30 Jakie i czy są możliwości hodowli pszcżół bez użycia leków.

16.30 Oficialne zakończenie konferencji

 

Opłata za konferencję dla członków WZP w Łodzi po uprzednim zgłoszeniu doknanym poprzez Rejonowe Koło lub bezpośrednio do WZP w Łodzi, w terminie do 10.04.2017 - 5 zł za dzień/ 10 zł za dwa dni, w cenę wliczony jest: catering (kawa, herbata, drobny poczęstunek) oraz obiad. Opłata będzie wnoszona na miejscu.

Opłata dla pozostałych osób - 10 zł za dzień - w opłatę również jest wliczony catering oraz obiad.

 

 

Regulamin rejestracji uczestników na Konferencje organizowane przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi

§1. Postanowienia ogólne

1.1. Konferencja Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi, zwana w dalszej cześci Regulaminu Konferencją, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi., zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

1.2. Organizatorem Konferencji jestWojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi. z siedzibą w Łodzi (ul. Narutowicza 59,90 - 130 Łódź).

1.3. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

1.4. Uczestnikami Konferencji są pszczelarze.

1.5. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne oraz wystawa firm branżowych.

1.6. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.wzplodz.pl.

§2. Uczestnictwo w Konferencji

2.1. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

2.1.1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez zgłoszenie dokonane w Rejonowym Kole Pszczelarzy bądź osobiście w biurze Organizatora w terminie do 10.04.2016

2.1.2. Uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

2.2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić w dniu konferencji.

2.3. Każdy Uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

2.4. Koszt udziału w Konferencji, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

2.5. Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji , upływa w dniu 10.04.2017 r. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w Biurze Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji w miarę dostępności miejsc.

§3. Rezygnacja z udziału w Konferencji

3.1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej albo telefonicznie .

§4. Opłaty

4.1. Opłaty za uczestnictwo w Konferencji są zamieszczone na stronie internetowej Konferencji pod adresem www.wzplodz.pl.

§5. Reklamacje

5.1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.

5.2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.

5.3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

§6. Postanowienia końcowe

6.1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

6.2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca itp.), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

6.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

6.6. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

6.7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie internetowej www.wzplodz.pl.

6.8. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej www.wzplodz.pl.

 

 

___________________

 

Regulamin konkursu plastycznego w ramach konkursu WFOŚiGW

Edukacja Ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego” -
„Rośliny miododajne podstawą ochrony bioróżnorodności ekosystemów, stanowiących bazę pożytkową dla owadów zapylających”

Edycja II

 

 

§1 Informacje ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu pt. „Zbuduj domek dla bzyczka” jest Wojewódzki Związek Pszczelarzy
  w Łodzi.

 2. Partnerami konkursu są przedsiębiorstwa, stowarzyszenia i instytucje, które wspierają działania Organizatora.

 3. Do konkursu mogą przystąpić dzieci wraz z rodzicami.

 4. Celem konkursu jest:

 • propagowanie wśród mieszkańców województwa łódzkiego znaczenia i roli pszczoły oraz owadów zapylających
  w środowisku naturalnym poprzez rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

 • wpływ działań człowieka na ochronę bioróżnorodności

 • wzrost świadomości funkcji i roli owadów zapylających dla funkcjonowania ekosystemów

 

  §2 Organizacja konkursu

 

 1. Rejestracja uczestników konkursu odbywać się będzie poprzez zgłoszenie na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 2. Prace konkursową stanowić będzie domek/schronienie dla pszczół samotnic i innych owadów zapylających skonstruowany przy pomocy dowolnej techniki.

 3. Praca konkursowa musi zostać dostarczona do siedziby Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Łodzi ul. Narutowicza 59 Łódź.

 4. Praca konkursowa może być zgłaszana indywidualnie lub zespołowo.

 5. W przypadku, gdy praca zostanie wykonana przez kilka osób należy wybrać i podać reprezentanta zespołu.

 6. Praca może być zgłaszana do konkursu tylko jednokrotnie.

 7. Powyższe czynności są wykonywane są w procesie rejestracji. W przypadku osób niepełnoletnich muszą być one wykonywane przez opiekunów.

 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • zaakceptowanie warunków regulaminu konkursu,

 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu oraz na udostępnianie tych danych partnerom,

 • wyrażenie zgody na otrzymywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych,

 • dostarczenie pracy konkursowej wraz z krótkim opisem (maksymalnie 1 strona A4), który będzie zawierał informacje na temat wykonanej pracy

 

9. Ostateczny termin rejestracji i dostarczania prac konkursowych mija 30.03.2016r.

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.03.2016r.

 

 

§3 Zasady przyznawania nagród

 

 1. Informacje na temat nagród i ich fundatorów w danej edycji będą dostępne na stronie www.wzp-lodz.pl.

 2. Kapituła Konkursowa składać się będzie z przedstawicieli Partnerów konkursu i WZP w Łodzi.

 3. Prace konkursowe zostaną ocenione prze Kapitułę Konkursową na podstawie następujących kryteriów: złożoność pracy konkursowej, użyte narzędzia, innowacyjność rozwiązania, wymiar estetyczny.

 4. Decyzja Kapituły Konkursowej jest ostateczna.

 5. W przypadku pracy zespołowej nagroda jest jedna, tak jak w przypadku pracy indywidualnej.

 6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.wzp-lodz.pl.

 7. Zwycięzcy konkursu dodatkowo zostaną powiadomieni poprzez e-mail o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody.

 8. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zorganizowania gali finałowej konkursu. W takim przypadku finaliści zobowiązani są do uczestnictwa w niej. Jest to warunek przyznania nagrody i uzyskania statusu laureata konkursu

 9. W przypadku złożenia fałszywego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich do pracy zgłoszonej do konkursu, uczestnik lub opiekun będzie ponosić odpowiedzialność za spowodowaną szkodę.

 

 

§4 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na stronie www.wzp-lodz.pl

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.


___________________


Placówki oświatowe prowadzące kurs kwalifikacyjny zawodowy z zawodzie pszczelarz/technik pszczelarz z terenu województwa łódzkiego


Prowadzenie produkcji pszczelarskiej (R.4.) oraz technik pszczelarz (r. 17)

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulejowie

97-350 Sulejów, ul. Milejowska 21

tel/fax (044) 616 21 99 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. strona www.zspwsulejowie.edupage.org


Zespół Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach
Plac Staszica 14
95-011 Bratoszewice

tel. 42 719 89 83 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

___________________

 

Edukacja ekologiczna mieszkańców Województwa Łódzkiego - lekcje z ekologią "Pszczoła ważnym ogniwem w ekosystemie"


"Pszczoła ważnym ogniwem w ekosystemie" jest to projekt kierowany do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z Województwa Łódzkiego. W ramach projektu będą odbywać się zajęcia edukacyjne w placówkach oświaty oraz wycieczki terenowe na wzorcowe pasieki w Województwie Łodzkim.  Przedsięwzięcie to, ma na celu szerzenie dobrych nawyków związanych z dbaniem o naturę, ekologię 
i zapoznanie najmłodszych ze środowiskiem pszczelarskim. Lekcje te mają również ukazać młodzieży znaczenie pszczół w ekosystemie naturalnym, zapoznać z pracą pszczelarzy, funkcjonowaniem pasiek i zaznajomić z różnorodnością produktów pszczelich. 
Lekcje i wycieczki organizowane będą w okresie wrzesień - grudzień 2015.  
W ramach programu "Pszczoła ważnym ogniwem w ekosystemie" odbywać się będą również konkursy, na temat których szczegóły poznają Państwo wkrótce.

Projekt finansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Łodzi


Zachęcamy do odwiedzania starony internetowej   http://www.zainwestujwekologie.pl

 PRACA KONKURSOWA W RAMACH PROJEKTU "PSZCZOŁA WAŻNYM OGNIWEM W EKOSYSTEMIE"
PRACĘ KONKURSOWĄ STANOWI INTERAKTYWNY PRODUKT PRZY WYKONANIU, KTÓREGO WYKORZYSTANE ZOSTAŁY NARZĘDZIA IT, np. aplikacja, animacja, strona www, film multimedialny

Informujemy, że zwyciężcą konkursu organizowanego w ramach projektu "pszczoła ważnym ogniwem w ekosystemie" jest ZSTO w Łodzi

Praca do sciągnięcia w linku poniżej

http://wyslijto.pl/plik/mdk6cpme8r

Nagrody główne stanowły produkty pszczele oraz książki ufundowane przez

Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi

Pracownia Dentystyczna Mateusz Bielecki

Zakład Usług Remontowo Budowlanych Sławomir Piotrowski

www.lodzkie.eu

______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 

Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: Joomla Template top web hosting Valid XHTML and CSS.